Concursul

În vara anului 2010, Consiliul Român pentru Clădiri Verzi şi Biblionet au organizat împreună un concurs, ce propune îmbunătăţirea accesului la tehnologia informaţiei şi renovarea sustenabilă a unei biblioteci existente, tipică pentru o comunitate romană de mici dimensiuni.
Pe lângă crearea unei biblioteci contemporane, rezultatele competiţiei se vor materializa într-o clădire exemplară din punctul de vedere a sustenabilităţii, responsabilă faţă de mediu prin design, tehnici de renovare şi operare, şi vor împărtăşi bunele practici de construire altor comunităţi şi biblioteci din România.

Premizele Proiectului:

Biblioteca publică locală este situată în centrul cultural al comunei Cacica, între şcoala nouă şi Basilica Minor, în imediata vecinătate a vechii şcoli a satului (construită în 1816), a Salinei Cacica şi a Casei Poloneze.

Situl este accesibil din drumul principal al comunei, printr-un mic pod ce traversează pârâul Cacica, şi cuprinde atât şcolile veche şi nouă, cât şi biblioteca.

Până la începutul proiectului [ecoBiblioteca], clădirea, realizată în 1896, adăpostea atât grădiniţă, cât şi biblioteca. Camerele existente erau folosite mai degrabă ca săli de clasă decât ca spaţii de lectură, ignorând cerinţele spaţiale ale unei biblioteci. La scurt timp după câştigarea concursului din vara anului trecut, cele două grupe de preşcolari şi-au mutat activitatea în cadrul şcolii, unde beneficiază de apă curentă.

Partiul rigid determinat de pereţii structurali existenţi nu permite o funcţionare flexibilă şi uşor adaptabilă a bibliotecii, ceea ce duce la imposibilitatea de a deservi cerinţele imediate şi viitoare ale comunităţii. În prezent, colecţia bibliotecii cuprinde numai exemplare tipărite (7800 exemplare) şi nu dispune de servicii IT.

Pe lângă problemele funcţionale menţionate mai sus, clădirea existentă dispune de finisaje şi de o anvelopantă de proastă calitate, este lipsită de utilităţi, izolare termică şi acces pentru persoanele cu dizabilităţi, iar zona de acces în clădire este improvizată. Mai exact, învelitoarea de azbest a acoperisiului şi lipsa utilităţilor de apa caldă şi rece în interiorul bibliotecii pun în pericol sănătatea utilizatorilor ei şi a şcolii învecinate.

Biblioteca este realizată asemenea unei case tradiţionale, cu prispă şi un hol care leagă cele trei camere ale casei (bucătăria, dormitorul matrimonial şi camera de oaspeţi; în acest caz este vorba despre sălile de clasă). Totuşi, orientarea construcţiei existente este diferită de cea obişnuită, întrucât prispa este de-a lungul faţadei spre nord, şi nu de-a lungul faţadei spre sud.

Structura clădirii este realizată din pereţi portanţi, ce sprijină pe un soclu din piatră naturală, iar planşeele sunt alcătuite din grinzi de lemn cu umplutură de pământ şi paie.

Încălzirea se realizează descentralizat, existând o sobă în fiecare cameră. Aprovizionarea cu apă potabilă se face prin intermediul unei fântâni, existente pe sit, amplasată în faţa accesului în clădire.