CoME EASY

CoME EASY este un proiect finanțat din programul de cercetare și inovare al Uniunii Europene Orizont 2020, care urmărește să promoveze, să faciliteze, să sprijine și să extindă angajamentul autorităților publice locale către o politică energetică și climatică durabilă și responsabilă, în conformitate cu obiectivele UE.

CoME EASY oferă un pachet complet de instrumente de susținere, eficient și ușor de aplicat, care deschide calea pentru autoritățile locale de a uni și sintetiza avantajele, punctele forte și trăsăturile unice ale abordărilor de management energetic și de gestionare a politicilor climatice recunoscute la nivel internațional și național. Cerințele de la inițiative precum Covenant of Mayors (CoM), European Energy Awards (EEA), ISO, Smart City vor fi reglate și armonizate pentru a consolida angajamentul municipal față de obiectivele UE și pentru a spori sinergiile. Prin intermediul instrumentelor de susținere a proiectului, municipalitățile pot obține rezultate mai bune cu mai puțin efort și pentru a-și îmbunătăți eficiența energetică și politica climatică la nivel local.

Proiectul este dezvoltat de 13 parteneri din șapte țări: Spes Consulting (Italia), Ademe (Franța), Agenția Austriacă pentru Energie, Enco Energy Consulting AG (Elveția), B. & S.U. mbH (Germania), KlimaHaus Agentur (Italia), MT Partenaires Engineering (Franța), The European Energy Award (Elveția), myenergy (Luxemburg), Consiliul Român pentru Clădiri Verzi (România), Energieinstitut Vorarlberg (Austria), WIENFLUSS (Austria) și Sindicatul Intercomunal al Réidener Kanton (Luxemburg).

Mai multe detalii puteți găsi pe pagina proiectului - www.european-energy-award.org/eu-project-come-easy/