Obiectivele Proiectului

Partenerii implicaţi în proiect vor renova biblioteca din Cacica, judeţul Suceava, într-un mod exemplar, sustenabil care să îmbunătăţească designul, performanţa energetică, calitatea iluminării şi a atmosferei interioare, precum şi confortul ocupanţilor. Proiectul încurajează utilizarea bibliotecii ca un spaţiu comunitar, prin creşterea numărului de vizite şi a participării cetăţenilor. Ecobiblioteca urmăreşte conştientizarea publicului cu privire la atitudinea responsabilă faţă de mediu, clădirile eficiente energetic, tehnicile inovative de renovare, precum şi posibilităţile creării unor locuri de muncă "verzi" la nivel local şi naţional.

EcoBiblioteca:

Va crea un model de renovare sustenabilă din punct de vedere estetic şi energetic, atât în timpul procesului de construire, cât şi în timpul celui de operare, şi un exemplu pozitiv de intervenţie arhitecturală într-un context particular;

  1  
  2  

Va accentua legătura cu peisajul natural existent;

 

Va asigura spaţii neconvenţionale de lectură şi accesibilitate către zonele verzi;

  3
  4  

Va îmbunătăţi clădirea în vederea asigurării unei utilizări cât mai flexibile, de către toate categoriile de ocupanţi, şi creşterii numărului de vizitatori. Un spaţiu mai flexibil va permite desfăşurarea unor noi activităţi de către comunitatea locală şi turişti, contribuind astfel şi la promovarea localităţii şi la un mod de folosire mai eficient al clădirii. În plus, va fi amenajată o zonă pentru informarea turistică, despre obiectivele din Bucovina (mânăstiri, mină etc.);

Va promova principii şi soluţii sustenabile uşor de aplicat şi de alte comunităţi. Intervenţia se va realiza pe baza unui proces de proiectare integrată, ce va rezulta în reduceri considerabile în costurile energetice şi îmbunătăţiri ale confortului şi bunăstării vizitatorilor şi personalului;

  5
  6  

Va implementa o varietate de tehnologii "verzi", pentru reducerea consumului de energie şi a impactului negativ asupra mediului. Acestea includ: ventilaţia naturală, designul solar pasiv, energia din surse regenerabile, un spaţiu tehnic minimal, fosă septică cu un sistem natural de filtrare/ compostare, eficiență energetică şi iluminare naturală îmbunătăţită prin modificarea partiului existent.

Dorim să ducem la îndeplinire obiectivele mai sus menţionate prin integrarea soluţiilor colaborative între toate disciplinele de proiectare.

Sustenabilitate

Referitor la sustenabilitatea intervenţiei (ce principii trebuie implementate), proiectul îşi propune să depăşească cerinţele caracteristice sistemelor de certificare LEED Platinium, BREEAM Outstanding, DGNB Gold, destinate îmbunătăţirii relaţiei mediului construit cu cel natural, în cadrul unei civilizaţii care să ajute la crearea şi păstrarea unei biodiversităţi impresionante cu fiecare nou proiect.

În acest sens, ecobiblioteca doreste să atingă obiectivele LIVING BUILDING CHALLENGE, și astfel, proiectul a fost înscris, în cadrul tipologiei "Renovare", pentru îndeplinirea diferitelor criterii aplicabile pentru acest tip de certificare. (McLennan, Jason, Brukman, Eden, LIVING BUILDING CHALLENGE™ 2.0, Seattle, 2010, p. 4-7).