CircularBIM

Platforma educațională axată pe strategii avansate de reîncadrare a materialelor de construcție în lanțul valoric industrial pentru a promova trecerea la economia circulară prin utilizarea tehnologiilor de învățare BIM

Materiile prime prezente pe planetă sunt o resursă limitată și, în multe cazuri, nerecuperabile, motiv pentru care modelul actual de consum distruge multe dintre aceste resurse. De aceea, investițiile în cercetare sunt necesare și, în acest fel, ar trebui promovate noi modele de producție, dacă este posibil, bazate pe reevaluarea și reutilizarea deșeurilor industriale, încurajând studiul și căutarea de noi piețe pentru aceste resurse recuperate, considerate drept deşeuri. În acest fel, industriile sunt încurajate să se adapteze modelului de economie circulară cu avantajele de mediu, sociale și economice atât de necesare planetei noastre.
În mod tradițional, modelul productiv care a susținut sistemul de creștere al societății noastre s-a bazat pe utilizarea diferitelor resurse disponibile care, după introducerea lor în lanțul de producție și încorporarea lor ulterioară în lanțul de consum, și-au pierdut proprietățile devenind deșeuri, a căror destinație inevitabilă este groapa de gunoi. De aici provine paradigma economiei liniare care predomină în industria productivă de astăzi.
Principala problemă care stă la baza acestui sistem liniar este angajamentul față de capacitatea de asimilare a resurselor, prin poluarea consecventă, acumularea deșeurilor fără utilizare, exploatarea resurselor care depășesc rata de regenerare și epuizarea resurselor datorită consumului excesiv.
Cheia fundamentală pentru inițierea procesului de tranziție a deșeurilor este sinergia dintre deșeurile generate în urma unui proces tehnologic și a deșeurile utile regenerabile.
Conform celor mai recente date furnizate de CE privind economia circulară, evitarea deșeurilor, ecologizarea, reutilizarea și alte măsuri similare ar putea oferi companiilor din UE economii de 8% din cifra de afaceri anuală, reducând totodată emisiile totale anuale de gaze cu efect de seră cu 2-4%. Mai mult, utilizarea BIM poate schimba modul de lucru al arhitecților și al inginerilor. Acest instrument este capabil să prezinte un design tridimensional de la începutul proiectului și oferă informații despre fiecare element care compune proiectul. Este un ajutor pentru a facilita proiectarea, construcția și funcționarea unui proiect de construcție.
Ideea acestui proiect este de a adăuga toate într-un singur software numit CircularBIM - o resursă educațională deschisă unde puteți găsi informații despre construcții ecologice, tehnici pentru utilizarea și reutilizarea materialelor de construcție, reducerea deșeurilor. În plus, puteți accesa un software gratuit pentru a exersa și a obține tehnici de construcție care facilitează reutilizarea materialelor utilizate în clădiri.
În concluzie, proiectul unifică BIM și tehnici pentru revalorizarea și reutilizarea materialelor de construcție pentru a crea un instrument util în care studenții și profesioniștii din sectorul de construcție (arhitectură, inginerie și construcții) vor putea face cunoștință în măsura posibilului și să implementeze în munca lor de zi cu zi.
Obiectivele principale sunt: creșterea gradului de conștientizare cu privire la economia circulară în sectorul construcțiilor, reducerea producerii deșeurilor provenite din materiale de construcție, reducerea deșeurilor din sectorul construcțiilor prin reîncorporarea acesteia în lanțul valoric, furnizarea informațiilor despre posibilitatea reevaluării fiecărui element, accesul gratuit la un software pentru consultarea și utilizarea tehnicilor sau metodelor de reutilizare a materialelor de construcție.

Organizații participante
Asociación Empresarial de Investigación Centro Tecnologicodel Marmol Y La Piedra, Cype Soft SL, Universidade Do Minho, Centro Tecnológico Da Ceramica E Do Vidro, Universitatea Transilvania Din Brașov, Asociația Romania Green Building Council

Prezentare CircularBIM: https://www.youtube.com/watch?v=3aQXh2TcCbk