Premiul European pentru Energie (European Energy Award) a ajuns în Europa Centrală și de Est

Unde se întâmplă schimbarea ...

Cu toții ne iubim orașele. Cu toții ne dorim ca acestea să fie cele mai verzi, mai ecologice și mai sustenabile locuri în care să trăiești și să lucrezi în Europa. Dar ce este cu adevărat necesar pentru a naviga în atitudinile, opiniile și interesele foarte diferite, când trebuie luate decizii dificile?
Fără îndoială, este nevoie de mult efort. Și autoritățile noastre locale au nevoie de ajutor - atât de la experți, cât și de la noi, cetățenii. Au nevoie de un sistem și au nevoie de sprijin. Apoi, au nevoie și de recunoaștere.
Premiul European pentru Energie îndeplinește toate aceste criterii - oferă municipalităților metodele, instrumentele, expertiza și motivația pentru a implementa schimbarea.

Pentru că schimbarea se întâmplă la nivel local.

Proiectul EXCITE
Obiectiv principal: Sprijinirea implementării sistemelor municipale îmbunătățite de gestionare a energiei în țările din Europa Centrală și de Est.
Abordare: Aplicarea metodologiei European Energy Award (eea)
Domeniu de aplicare: Cel puțin 15 orașe pilot Bulgaria, Macedonia de Nord, România, Slovacia și Ucraina
Scop: Să stimuleze implementarea planurilor locale de energie și climă, atrăgând investitori privați, promovând antreprenoriatul public și valorificând cu succes resursele publice limitate.

Beneficiile participării în proiect
Autoritățile locale aleg să participe la European Energy Award pentru a primi:
• Un instrument de management orientat spre acțiune care duce la beneficii tangibile
• Dezvoltarea capacităților prin coaching de către experți energetici cu experiență
• Acces la un set cuprinzător de instrumente de sprijin adaptate la nivel național
• Vizibilitate sporită prin evenimente publice și procedura de atribuire recunoscută în întreaga UE
• Schimb regulat de experiență și instruire
Mai multe informații găsiți la:

www.excite-project.eu

www.european-energy-award.org

Premiul European pentru Energie în cifre
... peste 25 de ani de experiență
... 1 639 de autorități locale participante
... 65 de milioane de cetățeni implicați
... cea mai mare autoritate locală participantă: Lyon Metropolis (Franța - 1,34 milioane de locuitori)
... cea mai mică autoritate locală participantă: Senèdes (Elveția, 156 locuitori)

Singura responsabilitate pentru conținutul acestei publicații revine autorilor. Nu reflectă neapărat opinia Uniunii Europene. Nici EASME și nici Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru orice utilizare care ar putea fi făcută a informațiilor conținute în acestea.
Acest proiect a primit finanțare din programul de cercetare și inovare al Uniunii Europene Orizont 2020 în cadrul Acordului de subvenționare nr. 892034.