EcoBiblioteca &
Living Building Challenge

EcoBiblioteca doreste să atingă obiectivele LIVING BUILDING CHALLENGE, și astfel, proiectul a fost înscris, în cadrul tipologiei "Renovare", pentru îndeplinirea diferitelor criterii aplicabile pentru acest tip de certificare.

SIT

CREEAREA UNUI CONTEXT PROPICE UNEI CONVIETUIRI SANATOASE CU NATURA

Situl proiectului [ecoBiblioteca] este un sit pe care s-a construit începând din 1816, iar principalul obiectiv al noii intervenţii este îmbunătăţirea situaţiei existente, fără a mări amprenta la sol a clădirii. Astfel, o clădire veche, deci existentă, păstrată ca atare și cu îmbunătățiri locale, nu necesită energie suplimentară investită într-o structură sau infrastructură noi.

Pentru îndeplinirea cerinței "Schimb de habitat", ne consultăm cu World Wide Fund for Nature (WWF) România pentru alegerea unui sit în vederea conservării și protejării naturii într-un mod optim.

  1

APĂ

CREAREA DE CIRCUITE DE APA INDEPENDENTE, CLADIRI SI COMUNITATI

proiectul [ecoBiblioteca] va fi prevăzut cu un sistem inteligent de drenare a apei, ce va proteja construcţia de posibile infiltraţii şi va refolosi apa pluvială pentru irigarea terenului. De asemenea, se va utiliza fântâna existentă pe sit, ca sursă de apă potabilă. Pe partea de instalații, cantitatea de apă consumată va fi redusă prin integrarea a unor robinete cu debit redus şi prin realizarea unor toalete cu compost.

  1

ENERGIE

INDEPENDENTA ENERGETICA

Proiectul doreşte să reducă cât mai mult cantitatea de energie necesară prin maximizarea iluminatului natural (tuneluri solare), minimizarea pierderilor şi câştigului de căldură prin anvelopanta clădirii (clădire pasivă).
Partea de energie regenerabilă va fi asigurată prin intermediul unor panouri solare pentru electricitate şi printr-o pompă de căldură geotermală.

  1

SANATATE

CRESTEREA SANATATII FIZICE, PSIHICE SI A BUNASTARII

Inginerul echipei, specialist iluminat, a realizat un studiu de însorire, care alături de o propunere de tuneluri solare integrate în acoperiş, va permite o iluminare suplimentară a încăperilor.

În toate fazele proiectului, o atenţie deosebită a fost acordată scenariului la foc şi asigurării siguranţei şi sănătăţii ocupanţilor. Cu toate că nu este o cerinţă pentru o clădire de asemenea dimensiuni, scenariul la foc a fost analizat de membrii echipei pentru a determina amplasamentul echipamentului special necesar prevenirii şi stingerii incendiilor şi protecţiei muncii.

În timpul procesului de construire, siguranţa va constitui o prioritate, o grijă specială fiind acordată elevilor ce îşi desfăşoară cursurile şi activităţile în cadrul aceluiaşi sit, vegetaţiei existente şi apei subterane.

Pentru o calitate ridicată a atmosferei interioare se propune ventilaţia naturală ca sistem principal (ferestrele mobile), suplimentat de un sistem mecanic (ventilatoare) care să intervină în situaţii ce presupun un număr ridicat de persoane, precum evenimente şi prezentări publice, cursuri etc.

  1

MATERIALE

RECUNOASTEREA SI PROMOVAREA PRODUSELOR SI PROCESELOR CARE SUNT SIGURE PENTRU TOATE SPECIILE PE TERMEN LUNG

O primă masură în cadrul șantierului va fi înlocuirea învelitorii existente din azbest, unul din materialele menționate în listă, cu o soluție tradițională din șiță.

Toate produsele și materialele ce vor fi utilizate în proiect vor fi documentate cu fișe tehnice și cu scrisori către producător, în cazul în care se încadrează ca excepție.

Amprenta de carbon este influențată atât de tipul de structură și funcțiune al clădirii, precum și de comportamentul utilizatorilor. O analiză pe întreaga durată a ciclului de viață va determina o estimare cât mai corectă pentru cantitățile de carbon emise și va permite o serie de măsuri specifice pentru acest proiect în vederea reducerii lor. Prin soluțiile propuse, proiectul va încuraja cererea pentru transformarea pieței și a sectorului de producție prin utilizarea produselor reciclate și reciclabile, a unui design pentru dezmembrare ("deconstruction"), precum și evidențierea impactului strategiilor bazate pe energii regenerabile.

ecoBiblioteca încurajează, pentru realizarea soluției propuse, procurarea unor materiale de construcţie obţinute din surse responsabile atât social, cât şi faţă de mediu.

Echipa se va documenta despre fiecare produs propus și implementat, încurajând pe cât posibil proveniența din surse locale, românești, conforme cu cerințele Living Building Challenge.

În timpul lucrărilor pe şantier, zone speciale vor fi amenajate pentru diferitele tipuri de deşeuri (metale, hârtie şi carton, cărămidă, lemn, sticlă) cu scopul de a evita aruncarea lor la groapa de gunoi şi de a favoriza pe cât posibil reciclarea şi reutilizarea lor.

Pământul excavat va fi reutilizat pe sit pentru amenajările peisagistice.

Finisajele existente vor fi cu atenţie îndepărtate şi reutilizate pe plan local în sat.

In ceea ce privește perioada de funcționare, biblioteca va fi dotată cu recipiente pentru colectare selectivă.Proiectul doreşte să reducă cât mai mult cantitatea de energie necesară prin maximizarea iluminatului natural (tuneluri solare), minimizarea pierderilor şi câştigului de căldură prin anvelopanta clădirii (clădire pasivă). Partea de energie regenerabilă va fi asigurată prin intermediul unor panouri solare pentru electricitate şi printr-o pompă de căldură geotermală.

  1

ECHITATE

SPRIJINIREA UNEI LUMI ECHITABILE

Cu toate că nu se aplică pentru tipologia proiectului "Renovare", toţi cei implicaţi în proiect au decis să respecte şi cerinţele acestor imperative.

ecoBiblioteca imaginează proiectul ca un spaţiu comunitar, cu un număr mare de vizite şi cu implicare din partea cetăţenilor. Interiorul va fi amenajat pentru o adaptabilitate cât mai rapidă şi eficientă la nevoile comunităţii - spaţii de lectură, sală de evenimente şi conferinţe.

Pentru un proiect de succes, care să satisfacă atât utilizatorii, cât şi programul pe care îl adposteste, este nevoie de o înţelegere foarte clară a cerinţelor funcţionale şi operaţionale. Datorită acestui fapt, bibliotecarii au fost implicaţi în mod activ în procesul de proiectare integrată. În consecinţă, clădirea va asigura lumină naturală din abundenţă, completată de un iluminat artificial eficient energetic; zonele de lectură vor fi amenajate în imediata vecinătate a ferestrelor; vor fi prevăzute o zonă audio-video, conexiuni la Internet, spaţiu adecvat de depozitare, atât pentru colecţia de cărţi, cât şi pentru personal.

Spaţii de lectură neconvenţionale vor fi concepute pentru a încuraja studiul într-un mediu plăcut şi productiv. Se vor implementa, de asemenea, metode inovative şi eficiente, cu acces facil, pentru depozitarea cărţilor. Un nou spaţiu va fi creat care să asigure legătura între biblioteca tradiţională şi noile oportunităţi reprezentate de cărţile virtuale şi laptopuri. Noua flexibilitate a spaţiului va face posibilă organizarea unor cursuri cu diferite teme, precum agricultură, agroturism sau alte subiecte considerate importante de către/ pentru comunitate.

Accesibilitatea reprezintă una din caracteristicile esenţiale ale unui proiect, ce determină o utilizare egală a mediului construit de către toţi oamenii. Cu toate că nu este o cerinţa a autorizaţiei de construire în cazul acestui proiect, considerăm că este fundamental ca o bibliotecă publică să se preocupe şi să respecte necesităţile persoanelor cu dizabilităţi. Pe lângă un sistem de rampe integrat în amenajarea peisageră, care va asigura accesul facil pe sit, propunem şi crearea unei băi uşor de utilizat de către toţi ocupanţii.

Proiectul va crea noi legături cu vecinătăţile existenţe, atât construite (şcoala, biserica catolică), cât şi cele reprezentate de peisajul natural. În încercarea de a integra situl bibliotecii în planul de urbanism general al localităţii Cacica, echipa are în componenţă sa un peisagist, cu o impresionantă experienţă, şi un urbanist. Drept rezultat, zona exterioară existentă va fi dotată cu funcţiuni care să găzduiască şi activităţile şcolii şi basilicii din vecinătate.

  1

FRUMUSETE

PROMOVAREA IMPLEMENTARII PRINCIPIILOR DE CONSTRUCTII SUSTENABILE CE SUSTIN O SCHIMBARE RADICALA IN INDUSTRIE

Protejarea şi înţelegerea patrimoniului naţional sunt esenţiale.

Considerăm arhitectura locală ca fiind arhitectură "verde", din moment ce a fost realizată timp de secole pentru o anumită regiune geografică, ţinând cont de climatul şi materialele locale. În aceast sens, echipa a propus un sistem de faţadă care sa amintească de construcţiile locale, într-o manieră contemporană. Acelaşi principiu a fost aplicat şi pentru amenajarea interioară, în care piese de mobilier local vor fi restaurate şi integrate alături de noua mobilă contemporană şi "verde".

Odată ce clădirea va fi utilizată, o broşură, ce explică procesul de (de)montare şi renovare, dar şi cerinţele pentru întreţinere, va fi înmânată utilizatorilor şi vizitatorilor. De asemenea, o serie de panouri informaţionale vor fi amplasate pe faţada de nord şi se vor organiza anual "Zilele Ușilor Deschise" pentru facilitarea contactului cu o clădire "Living Building".

  1

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII VIZITAȚI: www.ilbi.org

1