DESCRIERE FAZE DETERMINANTE

1

PRE-DESIGN

1

1.1 STUDIU SITUAȚIE EXISTENTĂ - Noiembrie 2010

1

1.2 PROPUNERE SCHEMATICĂ - Noiembrie 2010

1

1.3 SESIUNE DESIGN INTEGRAT - Noiembrie 2010

1

1.4 PROPUNERE PRELIMINARE - Februarie 2011

1

1.5 SESIUNE DESIGN INTEGRAT - Februarie 2011

1

1.6 SESIUNE DESIGN INTEGRAT - Februarie 2011

2

DESIGN - FAZA 1

1

2.1 AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE - "DTAC" - Martie - Iunie 2011

1

2.2 AVIZE - Mai - Iunie 2011

1

2.3 SESIUNE DESIGN INTEGRAT - Aprilie 2011

1

2.4 SESIUNE DESIGN INTEGRAT - Mai 2011

1

2.5 PROIECT TEHNIC - PT - 1 - Iunie 2011

1

2.6 SESIUNE DESIGN INTEGRAT - IunIe 2011

1

2.7 PROIECT TEHNIC - PT - 2 - Iulie 2011

1

2.8 SESIUNE DESIGN INTEGRAT - Iunie 2011

1

2.9 SESIUNE DESIGN INTEGRAT - Ianuarie 2012

3

CONSTRUIRE - a doua jumătate Iunie- Mai 2012- În desfăşurare

4

RECEPȚIE ȘI REDESCHIDERE - Mai 2012

5

OPERARE ȘI MENTENANȚĂ - începând cu Mai 2012

6

DESIGN DE INTERIOR ȘI PEISAGISTICĂ - FAZA 2

1

6.1 DESIGN DE INTERIOR - concept - În desfăşurare

1

6.2 WORKSHOP DESIGN DE INTERIOR - Septembrie 2012

1

6.3 PEISAGISTICĂ - concept

1

6.4 PEISAGISTICĂ - plantare - Septembrie 2012