Cluster pRO-nZEB

Clusterul Pro-nZEB este o asociatie non profit, infiintata legal la inceputul anului 2016, cu scopul de a promova conceptul de clădire cu consum de energie aproape egal cu zero (nZEB) în România, în vederea reducerii până la eliminare a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de utilizarea clădirilor, urmărindu-se dezvoltarea cercetării orientate către piață în domeniul clădirilor eficiente energetic din Romania. Principalele obiective urmărite se referă la promovarea de produse și soluții tehnologice competitive destinate clădirilor noi și existente, care să conducă la penetrarea pe piața construcțiilor din România a clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero cu privire la construirea, exploatarea și postutilizarea acestora.

În acest context, se urmărește sprijinirea colaborării între actorii cheie din piața construcțiilor, organizații de cercetare-dezvoltare și de învățământ reprezentative, autorități publice, asociații profesionale și alte organizaţii având rol de catalizator, în scopul creării şi perfecţionării relaţiilor de colaborare pentru dezvoltarea și implementarea conceptului nZEB în România. Se dorește asigurarea unei oferte de analiză sistematică și prospectivă a posibilităților de implementare efectivă a conceptului nZEB în piața construcțiilor din România și crearea unei baze solide pentru un management performant al resurselor în clădirile din România. În paralel, singure sau în rețea, unitățile componente ale clusterului vor contribui la dezvoltarea unei cercetări de excelență, crescând vizibilitatea clusterului, inclusiv în mediul academic.

Contact