Asociația Preocupați de Viitor

Asociația Preocupați de Viitor desfășoară activități care ajută la îndeplinirea obligațiilor legale și morale de conviețuire într-un mediu sănătos, sustenabil și bazat pe încrederea între cetățean și statul român.

Astfel, ONG-ul desfăşoară printe altele, următoarele activități:

- Desfăşurarea de acțiuni și activități de promovare a colectării separate a deşeurilor adresate locuitorilor din spațiul rural și urban,
- Desfăşurarea de acțiuni și activități de promovare a colectării separate a deşeurilor adresate societăților comerciale și ne-comerciale ce doresc să se implice în proiecte de conștientizare şi identificarea modului de gestiune a deșeurilor raportată la nevoile comunității, conform legii,
- Creşterea gradului de conştientizare a personalului angajat la instituţiile statului privind necesitatea colectarii separate a deșeurilor şi a susţinerii activităţilor de protecție a mediului în instituţii dar şi în afara acestora,
- Interacțiunea cu instituţiile de învățământ şi atragerea acestora în desfăşurarea de activităţi extraşcolare, cu obiectiv ecologie, protecția mediului și a resurselor naturale, inclusiv incluziunea socială,
- Oferirea de saci pentru colectare separată, pliante informative despre compostarea deșeurilor în gospodării, etichete pentru a marca corespunzător pubelele destinate deșeurilor reciclabile și municipale și alte materiale necesare îndeplinirii obiectivelor generale de management eficient al deşeurilor
- Sesiuni de informare despre acţiuni de ecologizare si proiecte de educaţie în format fizic cât și electronic pentru toți oamenii interesați,
- Promovarea imaginii instituţiilor locale: şcoală/ liceu, primărie și consiliul local, operator de colectare deşeuri, asociații de profil, prin intermediul activităţilor propuse, conferințe interactive pentru copii și adulți cu tematică protecției mediului,
- Vizite tematice la colectorul local și la reciclatori,
- Premierea voluntarilor cu instrumente digitale și dispozitive de mobilitate urbană,
- Atragerea Asociațiilor de Proprietari în proiecte de ecologizare locală,
- Crearea și implementarea proiectelor pilot pentru reducere a cantității de deșeuri destinate eliminării prin depozitare şi oferirea de alternative sustenabile

Contact

  • Telephone: +40 747 12 12 32
  • E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.